Hotline: 0981.930.151 - 0915.168.035

Chính sách giao hàng miễn phí

Chính sách giao hàng miễn phí

Khoảng cách giao hàng được tính từ cửa hàng của Sofa 151 đến địa điểm giao hàng Quý khách yêu cầu, được áp dụng chính sách giao hàng như sau:

-  Đơn hàng có giá trị dưới 1 triệu đồng, miễn phí vận chuyển đến 5km.

- Đơn hàng có giá trị từ 1 đến 10 triệu đồng, miễn phí vận chuyển đến 10 km.

- Đơn hàng có giá trị từ 10 đến 20 triệu đồng, miễn phí vận chuyển đến 20 km.

- Đơn hàng có giá trị trên 20 triệu đồng, miễn phí vận chuyển đến 50 km.

Phí vận chuyển phát sinh: Khi khoảng cách giao hàng vượt quá số km miễn phí, phí vận chuyển sẽ được tính với đơn giá – 10.000đ/1km phát sinh (Không phân biệt phương tiện vận chuyển).

Khách hàng vui lòng thanh toán phí vận chuyển phát sinh (nếu có) ngay khi nhận hàng.